ติดต่อเรา:
สายด่วนได้ที่: 02-384-2065

เครนรางเดี่ยว (โมโนเรล)

ติดต่อผู้ขาย

จำหน่ายเครนรางเดี่ยว (โมโนเรล)

เครนรางเดี่ยว
  •  เหมาะสำหรับการใช้งาน ตั้งแต่ 0.5-3 ตัน
  •  สามารถเคลื่อนที่ได้ 4 ทิศทาง โดยการเคลื่อนที่ในแนวราบจะเคลื่อนที่ได้ตามรางที่กำหนด
  •  เหมาะสำหรับงานที่เป็นไลน์การผลิต

สินค้าที่เกี่ยวข้อง