ติดต่อเรา:
สายด่วนได้ที่: 02-384-2065

รู้หรือไม่ ผู้ที่ใช้เครนโรงงานต้องผ่านการอบรม

 

  ผู้ขับเครน จาก เอ บราเดอร์  ผ่านการอบรมทุกคน

ผู้ใช้งานเครนโรงงานจำเป็นต้องได้รับการอบรมก่อนการปฏิบัติงานจริง

       ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552  กำหนดให้ผู้ใช้งานเครนต้องได้รับการอบรมก่อนการปฏิบัติงานจริง เพื่อให้ใช้งานได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย          ​

       เครน (Crane) เป็นเครื่องจักรที่ใช้ยกย้ายชิ้นงานที่มีน้ำหนักมากหรือมีขนาด เช่น ชิ้นส่วนเครื่องจักร โครงสร้างสำเร็จรูป หรืออุปกรณ์อื่น ๆ การใช้งานโดยขาดความรู้ความเข้าใจอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ดังนั้นการอบรมการใช้เครนจึงเป็นขั้นตอนสำคัญในการให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ฝึกทักษะให้แก่ผู้ใช้งาน ซึ่งผู้ใช้งานจะต้องปฏิบัติตามเพื่อวิธีการใช้งานที่ถูกต้องและปลอดภัย​

ผู้ที่จะต้องผ่านการอบรมเครน เพื่อให้ใช้งานได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย ได้แก่​

       • ผู้ให้สัญญาณเครน​

       • ผู้ยึดเกาะวัสดุ​

       • ผู้บังคับรถเครน, คนขับเครน​

       • ผู้ควบคุมเครน​

     บริษัท เอบราเดอร์ จำกัด ได้เลือกสรรบุคลากรที่มีความชำนาญ ทำการจัดอบรมการใช้งานปั้นจั่นชนิดเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่นๆ พร้อมออกวุฒิบัตร เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนด​

โดยหลักสูตรการอบรมเครน มี 3 หลักสูตร ดังนี้

       • หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่น

       • หลักสูตรการฝึกอบรมผู้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ​

       • หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ควบคุมการใช้งานปั้นจั่น​

*** ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรทั้ง 3 หลักสูตร ***​

a brother

       บริษัท เอ บราเดอร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจออกแบบ ผลิต และติดตั้งเครนไฟฟ้าในโรงงาน เครนออกแบบพิเศษ โดยทีมวิศวกรควบคุมและทีมช่างที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน จนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางด้านการออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ยกของทุกชนิดด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน และบริษัทฯ ยังได้รับความไว้วางใจจากโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ นอกจากนี้ บริษัท เอ บราเดอร์ จำกัด ยังเป็นผู้นำด้านการจัดจำหน่าย และติดตั้งรอกโซ่ไฟฟ้า รอกสลิงไฟฟ้า ภายใต้แบรนด์ชั้นนำต่าง ๆ อาทิ เช่น MITSUBISHI,HITACHI, BLACK BEAR, KITOอุปกรณ์ชิ้นส่วนอะไหล่รอก และเครนชั้นนำจากต่างประเทศ บริการหลังการขาย บริการตรวจสอบ และออกเอกสารรับรอง ปจ.1 บริการซ่อมบำรุงเครน ปรับแต่งเครน โอเวอร์ฮอล์เครนไฟฟ้า

------------------------------------------------------------------------------------------
บทความที่เกี่ยวข้อง
รู้หรือไม่ เครนโรงงานใช้ในงานด้านใดบ้าง  
• โรงงานอุตสาหกรรม ควรเลือกใช้เครนแบบใด
เนรมิตเครนให้เหมือนใหม่ได้ด้วยการโอเวอร์ฮอลเครน