สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jul 2021   34  
2 Jul 2021   51  
3 Jul 2021   42  
4 Jul 2021   64  
5 Jul 2021   43  
6 Jul 2021   49  
7 Jul 2021   51  
8 Jul 2021   56  
9 Jul 2021   53  
10 Jul 2021   54  
11 Jul 2021   58  
12 Jul 2021   50  
13 Jul 2021   55  
14 Jul 2021   48  
15 Jul 2021   58  
16 Jul 2021   55  
17 Jul 2021   57  
18 Jul 2021   57  
19 Jul 2021   73  
20 Jul 2021   59  
21 Jul 2021   91  
22 Jul 2021   66  
23 Jul 2021   67  
24 Jul 2021   43  
25 Jul 2021   69  
26 Jul 2021   73  
27 Jul 2021   44  
28 Jul 2021   43  
29 Jul 2021   39  
30 Jul 2021   42  
31 Jul 2021   85