สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 May 2021   48  
2 May 2021   38  
3 May 2021   57  
4 May 2021   64  
5 May 2021   71  
6 May 2021   41  
7 May 2021   53  
8 May 2021   42  
9 May 2021   44  
10 May 2021   45  
11 May 2021   53  
12 May 2021   52  
13 May 2021   60  
14 May 2021   48  
15 May 2021   43  
16 May 2021   40  
17 May 2021   41  
18 May 2021   60  
19 May 2021   54  
20 May 2021   70  
21 May 2021   52  
22 May 2021   40  
23 May 2021   37  
24 May 2021   59  
25 May 2021   63  
26 May 2021   34  
27 May 2021   70  
28 May 2021   64  
29 May 2021   55  
30 May 2021   45  
31 May 2021   36