สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Feb 2021   48  
2 Feb 2021   35  
3 Feb 2021   36  
4 Feb 2021   34  
5 Feb 2021   40  
6 Feb 2021   53  
7 Feb 2021   19  
8 Feb 2021   56  
9 Feb 2021   36  
10 Feb 2021   35  
11 Feb 2021   38  
12 Feb 2021   47  
13 Feb 2021   37  
14 Feb 2021   24  
15 Feb 2021   35  
16 Feb 2021   49  
17 Feb 2021   52  
18 Feb 2021   29  
19 Feb 2021   46  
20 Feb 2021   58  
21 Feb 2021   35  
22 Feb 2021   53  
23 Feb 2021   30  
24 Feb 2021   35  
25 Feb 2021   54  
26 Feb 2021   48  
27 Feb 2021   49  
28 Feb 2021   41