สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2021   28  
2 Jan 2021   26  
3 Jan 2021   21  
4 Jan 2021   25  
5 Jan 2021   34  
6 Jan 2021   31  
7 Jan 2021   36  
8 Jan 2021   32  
9 Jan 2021   38  
10 Jan 2021   24  
11 Jan 2021   38  
12 Jan 2021   35  
13 Jan 2021   55  
14 Jan 2021   57  
15 Jan 2021   44  
16 Jan 2021   42  
17 Jan 2021   31  
18 Jan 2021   40  
19 Jan 2021   45  
20 Jan 2021   97  
21 Jan 2021   87  
22 Jan 2021   56  
23 Jan 2021   88  
24 Jan 2021   50  
25 Jan 2021   53  
26 Jan 2021   41  
27 Jan 2021   38  
28 Jan 2021   54  
29 Jan 2021   60  
30 Jan 2021   26  
31 Jan 2021   31