สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2021   297  
2 Jun 2021   55  
3 Jun 2021   54  
4 Jun 2021   40  
5 Jun 2021   80  
6 Jun 2021   38  
7 Jun 2021   70  
8 Jun 2021   35  
9 Jun 2021   47  
10 Jun 2021   42  
11 Jun 2021   64  
12 Jun 2021   57  
13 Jun 2021   50  
14 Jun 2021   38  
15 Jun 2021   46  
16 Jun 2021   64  
17 Jun 2021   58  
18 Jun 2021   77  
19 Jun 2021   42  
20 Jun 2021   45  
21 Jun 2021   54  
22 Jun 2021   54  
23 Jun 2021   44  
24 Jun 2021   44  
25 Jun 2021   148  
26 Jun 2021   45  
27 Jun 2021   38  
28 Jun 2021   52  
29 Jun 2021   47  
30 Jun 2021   41