ติดต่อเรา:
สายด่วนได้ที่: 02-384-2065

ทำไมถึงต้องรับการตรวจสอบสภาพเครนก่อนที่จะนำเครนไปใช้งาน

           รับตรวจสอบสภาพเครน เป็นการนำเครนหรือปั้นจั่นไปตรวจสภาพเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน เพราะเครนหรือปั้นจั่นถือเป็นเครื่องจักรที่นิยมใช้ในการยกหรือเคลื่อนย้ายวัตถุที่มีน้ำหนักมาก จึงจำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาและตรวจสอบสภาพเครนให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่อผู้ใช้งานและผู้อาศัยบริเวณรอบ ๆและหลังจากที่ได้รับการตรวจสอบสภาพเครนเรียบร้อยก็จะได้รับใบรับรองตรวจสภาพเครน (ปจ.1,ปจ.2) เป็นหลักฐานยืนยันว่าเครนหรือปั่นจั่นที่นำไปตรวจนั้นสามารถนำไปใช้งานได้อย่างปลอดภัย

รับตรวจสอบสภาพเครน

ใบรับรองตรวจสอบสภาพเครน คืออะไร

           ใบรับรองตรวจสภาพเครน (ปจ.1 ปจ.2) คือ หนังสือรับที่ทางกฎหมายกำหนดให้เครนหรือปั้นจั่นต้องได้รับการตรวจสอบสภาพ โดยให้วิศวกรวิชาชีพเป็นผู้ดำเนินการ(วิศวกรเครื่องกล) ซึ่งต้องตรวจสอบทุก 3 เดือน 6 เดือน หรือทุก 1 ปี ตามขนาดตันที่กฎหมายกำหนด เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน ซึ่งธุรกิจที่จำเป็นต้องใช้ใบรับรองตรวจสภาพปั้นจั่น ได้แก่ ผู้ประกอบการงานด้านก่อสร้าง งานด้านสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรม งานโลจิสติกส์  เป็นต้น

ประเภทของใบรับรองตรวจสภาพเครนมีทั้งหมด 2 ประเภท ได้แก่

           1. ใบรับตรวจสอบสภาพเครน ปจ.1 : ใบรับรองปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ ต้องใช้อุปกรณ์ในการควบคุม ซึ่งติดตั้งอยู่บนหอสูง ขาตั้ง หรือบนล้อเลื่อน 
           2. ใบรับตรวจสอบสภาพเครน ปจ.2 : ใบรับรองปั้นจั่นชนิดที่สามารถเคลื่อนที่ได้ ซึ่งจะติดอยู่บนยานพาหนะที่สามารถขับเคลื่อนได้ 

           ซึ่งบริษัท เอ บราเดอร์ จำกัด มีบริการรับตรวจสอบสภาพเครนพร้อมออกใบรับรองตรวจสภาพเครน(ปจ.1,ปจ.2) เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำเครนไปใช้งานได้อย่างอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งทางบริษัท ฯ มีบริการดูแลบำรุงรักษา 1 ปี โดยเข้าดูแลตรวจสอบสภาพทุก 3 เดือน (ทั้งหมด 4 ครั้ง) พร้อมออกใบรับรองตรวจสภาพเครนให้

รับตรวจสอบสภาพเครน1

ขั้นตอนการรับตรวจสอบสภาพเครน ดังนี้

           - เช็คสภาพเครนตามโครงสร้างหลักของตัวเครน
           - ตรวจสอบสอบรอยเชื่อมสภาพน็อตและการคลายตัวของน็อตหรืออุปกรณ์อะไหล่ต่าง ๆ
           - ตรวจระบบต้นกำลังของเครน
           - เช็คระบบหล่อลื่นของเครน 
           - ตรวจสอบระบบเชื้อเพลิง
           - ตรวจสอบระบบระบายความร้อน
           - ทดสอบมอเตอร์และระบบควบคุมไฟฟ้า
           - ทดสอบระบบต่อกำลังและระบบเบรคเครน
           - เช็คการเคลื่อนที่ของปั้นจั่น 
           - ตรวจสอบการทำงานของชุดควบคุมพิกัดการยก
           - ตรวจสอบม้วนรอก สลิงเครน
           - เช็คเส้นผ่านศูนย์กลางสลิง
           - ตรวจสอบการชำรุดสึกหรอของโซ่
           - ทดสอบสัญญาณเสียงและแสงไฟเตือนเครน
           - ตรวจเช็คความสว่างของไฟเตือนและระบบเสียงเตือนยังสามารถใช้งานได้ปกติหรือไม่
           - ทดสอบพิกัดการยก โดยการใช้น้ำหนักจริงเพื่อทดสอบการยกอย่างปลอดภัย

รับตรวจสอบสภาพเครน2

          ดังนั้นหากสนใจตรวจสอบสภาพเครน บริษัท เอ บราเดอร์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่าย เครนตามแบบมาตรฐานสากลแบบครบวงจร รับตรวจสอบสภาพเครน บำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อให้ใช้เครนมีประสิทธิภาพสูงสุดและทำงานได้อย่างปลอดภัย ทางบริษัทมีบริการดูแลบำรุงรักษา 1 ปี โดยเข้าดูแลตรวจสอบสภาพทุก 3 เดือน (ทั้งหมด 4 ครั้ง) พร้อมออกใบ ปจ. 1 รับรองให้เรียบร้อยและสามารถนำไปใช้งานได้อย่างมั่นใจ สนใจสินค้าหรือบริการเพิ่มเติม คลิก
------------------------------------------------------------------------------------------
บทความที่เกี่ยวข้อง
บริการออกแบบ ประกอบ ติดตั้งและจำหน่ายระบบอุปกรณ์เครนยกของ 
ใช้เครนอย่างปลอดภัย ด้วยใบรับรองตรวจสอบสภาพเครน 
มาทำความรู้จักกับเครนสำหรับอุตสาหกรรม